ثبت شرکت سورن
ثبت شرکت سورن
ثبت شرکت سورن
تهران : هفت تیر, خیابان بهارمستیان, پلاک۴۵, طبقه۳, واحد ۱۱

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

 کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات امکان انجام امر تجارت خارجی را می دهد. این کارت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می رسد.

اما برای دریافت کارت بازرگانی چه باید بکنید؟

مرجع صادر کننده کارت بازرگانی در ایران

اتاق بازرگانی صنایع و معادن در تهران و همه استان ها متولی صدور کارت بازرگانی است. البته با توجه به مکانیزه شدن روند صدور کارت بازرگانی، مراحل انجام ثبت نام و دریافت کارت بازرگانی بسیار ساده شده است.

کافی است برای ثبت درخواست کارت بازرگانی، به وبسایت اتاق بازرگانی استان خودتان وارد شده و سپس وارد سامانه یکپارچه کارت بازرگانی شوید. حال می توانید پس از تکمیل مدارک و فرم های مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

نکته بسیار مهم، دقت در انتخاب رشته فعالیت های خاص در زمان تکمیل اطلاعات در سامانه است. به ویژه در خصوص واردات. چراکه واردات صرفا در چهارچوب نیازهای وارداتی امکان پذیر است. و این در حالی است که جهت صادرات کالاهای مجاز محدودیتی وجود ندارد.

شرایط و مدارک موردنیاز جهت دریافت کارت بازرگانی

همانطور که در مطلب “کارت بازرگانی چیست؟” بیان شد، کارت بازرگانی در دو نوع حقیقی و حقوقی صادر می شود. بنابراین، در این بخش به طور جداگانه به توضیح مدارک مورد نیاز جهت صدور هریک از آنها به تفکیک خواهیم پرداخت.

شرایط مشترک

برخی از شرایط در خصوص متقاضیان هر دو نوع کارت یکسان است.

از شروط مشترک برای دریافت هر نوع کارت بازرگانی هستند.

کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

از آنجا که کارت بازرگانی حقوقی به نام مدیرعامل صادر می شود، وی باید حائز شرایط فوق الذکر باشد. همچنین حضور شخص او در مراحل برابر اصل نمودن مدارک و حضور در کلاس های آموزشی متناسب با مدرک تحصیلی در محل اتاق بازرگانی الزامی است. سایر مدارک عبارتند از:

 1. اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی با امضای مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره که به تایید اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد. برای دریافت اظهارنامه اینجا کلیک نمایید. 
 2. تقاضانامه و شرکتنامه رسمی ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها برای شرکت های با مسئولیت محدود و اظهارنامه ثبت شرکت ها ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها برای شرکت های سهامی خاص و عام
 3. اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن بیشتر از ۶ ماه نگذشته باشد.
 4. فرم دال که از سایت اتاق بازرگانی پرینت و تکمیل شده و به امضای مدیرعامل رسیده و ممهور به مهرشرکت شده باشد، امضا هم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.
 5. ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 6. اصل کارت ملی مدیر عامل. البته در صورت هرگونه تغییر در مشخصات شناسنامه ای تمامی صفحات شناسنامه باید اسکن و در سایت بارگذاری شود.
 7. اسکن و بارگذاری عکس.
 8. اصل مدارک تحصیلی معتبر . برای مدارک خارج از کشور باید تایید اداره دانش آموختگان وزارت علوم در خصوص ارزشیابی مدرک تحصیلی ارائه گردد.
 9. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
 10. اصل گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب به همراه اصل دسته چک.
 11. ارائه یکی از مدارک مالکیت به شرح زیر:
  الف. اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی.
  ب. اصل اجاره نامه معتبر محضری به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی و برای محل کار.
  ج. اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت برای محل کار به آدرس دفتر مرکزی (البته اگر مالک یکی از اعضای هیئت مدیره باشد، ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی است).
 12. کد اقتصادی جدید و یا تاییدیه پیش ثبت نام در سایت http://Tax.gov.ir.
 13. مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارت خانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی.
 14. اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها.

کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که توسط اداره ثبت شرکت ها تایید شده باشد. برای دریافت اظهارنامه اینجا کلیک کنید.
 2. اصل گواهی پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها.
 3. اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
 4. فرم دال که از سایت اتاق بازرگانی پرینت و تکمیل شده و به امضای مدیرعامل رسیده باشد و ممهور به مهرشرکت شده و امضا هم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.
 5. ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 6. اصل کارت ملی متقاضی. البته در صورت هرگونه تغییر در مشخصات شناسنامه ای تمامی صفحات شناسنامه باید اسکن و در سایت بارگذاری شود.
 7. اسکن و بارگذاری عکس.
 8. اصل مدارک تحصیلی معتبر. برای مدارک خارج از کشور باید تایید اداره دانش آموختگان وزارت علوم در خصوص ارزشیابی مدرک تحصیلی ارائه گردد.
 9. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
 10. اصل گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب به همراه اصل دسته چک.
 11. ارائه یکی از مدارک مالکیت :
  الف. اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی به آدرس دفتر کار همان آدرس اظهارنامه.
  ب. اصل اجاره نامه معتبر محضری به نام متقاضی به آدرس دفتر کار و برای محل کار همان آدرس اظهارنامه.
  ج. اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی برای محل کار به آدرس دفترکار همان آدرس اظهارنامه.
 12. کد اقتصادی جدید و یا تاییدیه پیش ثبت نام در سایت http://Tax.gov.ir
 13. مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارت خانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی.

مراکز دریافت گواهی های مربوط به تکمیل مدارک کارت بازرگانی

جهت تکمیل مدارک و دریافت گواهی هایی که در فهرست مدارک مورد نیاز ذکر شد می توانید با مراجعه به مراجع زیراقدام نمایید:

 • گواهی عدم سوء پیشینه به نزدیک ترین دفتر پلیس+ ۱۰ در شهرهای در تهران بزرگ، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز، ارومیه، یزد، کرمان، قم، رشت، کرمانشاه و در سایر مراکز استان و شهرستان ها توسط پلیس آگاهی ارائه می‌شود.
 • گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم : با مراجعه به حوزه مالیاتی محل کار (برای کارت های حقیقی) و دفتر مرکزی (برای کارت های حقوقی) صورت می گیرد.
 • برای تایید فرم حساب و حسن اعتبار بانکی (فرم الف) به بانکی که حساب جاری در آن دارید مراجعه نمایید.
 • تایید فرم تعهد و گواهی امضا (فرم دال) در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
 • دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی از شعبه بیمه محل کار (برای کارت های حقیقی) و دفتر مرکزی (برای کارت های حقوقی)
 • برای دریافت اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و پلمپ دفاتر: به لینک اداره ثبت شرکت ها در آدرس اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx
 • فرم پیش ثبت نام کد اقتصادی از سایت http://Tax.gov.ir
 • تایید صلاحیت مدیران خارجی (ویژه مدیرعاملان غیر ایرانی) از سفارتخانه متبوع

امیدواریم توضیحات ارائه شده در خصوص کارت بازرگانی و دریافت آن، برای شما مفید بوده باشد.

همچنین شما می توانید سوالات و ابهامات خود در خصوص کارت بازرگانی را با مشاوران و کارشناسان حقوقی ما مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *